Voda, to nejcennější co máme

Voda (H2O) je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je podstatnou součástí všech živých organismů (tvoří 60 – 95 % jejich hmoty), všechny organismy jsou na ní závislé a musí ji přijímat v dostatečném množství po celý život. Nemůžeme bez ní žít. Voda čistí vně a oživuje zevnitř. Představuje život i smrt, vzkříšení i plodnost. To vše je nám jasné od chvíle, co jsme se stali lidskými bytostmi. Voda má na organizmus člověka mohutný ozdravný vliv, vyvádí toxiny z buněk, zastavuje proces stárnutí.

Molekuly DNA obsahují geometricky správně organizovanou strukturou . Organizmus těhotné ženy aktivně pracuje na strukturování vody, která způsobuje mnohé přeměny organizmu. To je jedna z příčin, proč těhotenství omlazují. Člověk vypije za rok kolem 920 litrů vody, z níž se skládá přibližně 70 % jeho organismu. Kůra obou mozkových hemisfér obsahuje asi 85 % vody a krev více než 80 %. Látková výměna, udržování tělesné teploty, vylučování nečistot a produktů rozkladu – to vše zabezpečuje voda.

Ztráta tekutin v organismu je vždy nebezpečnější než nedostatek potravy. Jelikož voda, kterou pijeme, proniká do každé buňky našeho těla, je její kvalita důležitější než kvalita potravin.

Tuto vodu můžeme získat prakticky pouze dvěma způsoby – čištěním a chemickou úpravou povrchové vody nebo čerpáním z přirozeně chráněných podzemních zdrojů. Zvyšuje se tak samozřejmě i nutnost vodu z povrchových zdrojů chemicky čistit a upravovat. Tedy stát upravuje povrchové vody chemicky podle dané normy. Naší prioritou je odstranit z vody tuto chemii a další škodlivé látky v ní obsažené.  Pitnou vodu pak získáváme z této vody filtrací.

Filtrace používáme od jednoduchých až po reverzní osmózu.

Pozor, chemické znečištění vody nelze převařením odstranit. Bakteriologické znečištění odstraníme povařením aspoň 5 minut. Viry se usmrtí až po 30 minutách. Ale i takto usmrcené organismy se nevypaří, ale ve vodě zůstávají a rozkládají se, jako jakýkoliv jiný organismus, a vytváří ve vodě toxiny. Pitný režim je daleko složitější úprava, než u technické filtrace. U přírodních zdrojů, tedy především studní, nás ohrožují především bakterie, viry, plísně, herbicidy, pesticidy a dusičnany.

Pokud jde o „státní“ vodu z vodovodu, je upravená dle normy jako „zdraví neškodná“. Je v ní omezeno množství látek výše uvedených, ale jsou v ní také látky desinfekční, nejčastěji chlór, ale používá se i soda, hypermangan, síran hlinitý apod.  V chlorované pitné vodě vznikají trihalometany, tedy organické chlorované látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Je nutné se jich však zbavit, protože způsobují (jak prokázal D. Moris) 9% rakovin močového měchýře a 18% rakovin tlustého střeva.

Chlór také ničí mikroflóru v trávícím traktu. To má vliv na trávení, imunitu a spoustu dalších věcí. Reakcí chlóru v potrubí se vylučují těžké kovy, objevují se i dioxiny. Jsou zde i látky, které státní filtrace nemá šanci odbourat, jako hormony, antibiotika, radony apod. . Další věcí, která je potřeba řešit je její tvrdost. Dle našich zkušeností je to zejména problém Jižní Moravy, kde je voda tvrdá až extrémně tvrdá. Extrémně tvrdá voda již nemá schopnost přijímat z potravin vitamíny a minerály, aby je donesla do buněk a také nedokáže do sebe vtahovat a vyplavovat toxické látky z tkání. Nehledě na to, že to co se usazuje ve vaší varné konvici se do jisté míry usazuje i ve vašich kloubech a kapilárách. Zdaleka není voda jako voda. Vodárny nyní musí testy uveřejňovat na webových stránkách, ale než voda doputuje potrubím do kohoutku, děje se s ní spousta změn. No a nakonec, i když vodu upravíme do kvality pitná, voda si stále pamatuje, jaké látky obsahovala. Proto nabízíme od střední kategorie filtrů Energetizačně – ionizační patrony, které vodu energeticky obohacují. Více o této problematice se můžete dozvědět na netu z vědeckých studií provedených Dr. Masaru Emotem. 

Už jste zkusily naší bezplatnou analýzu Vaší pitné vody? Můžete se podívat také na naše produkty. Zjistěte, jak na tom jste. Napište mi. Pavel Hobza