Chlór a vaše sprchování

NEW SCIENTIST, 18. září 1986 – Ian Anderson

Dlouhé sprchování horkou vodou přináší zdravotní rizika. Toto bylo zveřejněno při prezentaci výsledků bádání minulý týden na setkání pořádaném americkou chemickou společností v Anaheimu v Kalifornii. Sprchování a v menším rozsahu koupel ve vaně vede k většímu vystavení organismu působení toxických látek obsažených ve vodě z vodovodního řádu než při pití vody. Chemikálie se při očistě vypařují z vody a jsou vstřebávány. Mohou se také rozšířit po domě a být vdechovány ostatními osobami. Obyvatelé domácností mohou tak přijmout šestkrát až stokrát více chemikálií vdechováním vzduchu během sprchování a koupání ve vaně než běžným pitím.

U.S. NEWS AND WORLD REPORT, 29. červenec 1991 – je vaše voda bezpečná – nebezpečný stav vaší vody

Studie nám ukazují, že nebezpečné chemikálie mohou být také inhalovány a vstřebávány pokožkou během sprchování a koupání ve vaně. Je ironií, že dokonce chlór, který je široce užíván k dezinfekci vody, produkuje karcinogenní látky. Ačkoliv 7 z 10-ti Američanů pije chlórovanou vodu, její bezpečnost při dlouhodobém používání je nejistá. Pití chlórované vody může až dvojnásobně zvyšovat riziko onemocnění rakovinou žlučníku, která zabíjí 40 000 lidí ročně.

BOTTOM LINE, srpen 1987 – Dr. John Andelman, PhDr.

Dlouhotrvající sprchování horkou vodou může být nebezpečné. Toxické chemikálie jsou inhalovány ve vysokých koncentracích.

Consumer Report Book – Je vaše voda bezpečná pro pití?

Na jedné straně chlórování vody osvobodilo civilizaci od neustálého nebezpečí epidemií způsobených používáním vody – na druhé straně v polovině 70. let objevili vědci, že chlórováním vody mohou ve vodě vzniknout karcinogenní látky. 80% populace pije chlórovanou vodu. Jsou důkazy o vyšším výskytu rakoviny –např. hrtanu, prsu a Hodkinsovy nemoci u lidí, kteří pijí povrchovou chlórovanou vodu. Těkavé organické látky se mohou vypařovat během sprchování nebo koupání. Střízlivé kalkulace ukazují, že vlivy inhalování mohou být totožné s vlivy při pití vody. To znamená, že člověk může být vystaven nebezpečné inhalaci během sprchování právě tak, jako kdyby vypil 2 litry vody denně. Lidé, kteří se často sprchují, mohou být vystaveni těmto nežádoucím účinkům přes trávící trakt, inhalováním nebo vstřebáváním pokožkou.

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH – Dr. Halina Brown

Absorbování kontaminantů kůží je podceňováno a přijímání potravy nemůže být označováno jako podstatný nebo primární způsob vystavení se těmto nebezpečným vlivům.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – Dr. Lance Wallace

Sprchování je důvodně podezřelé z toho, že je hlavním důvodem zvýšení hladiny chloroformu v téměř každé domácnosti, vzhledem k chlóru obsaženém ve vodě.

THE NADER REPORT – TROUBLED WATERS ON TAP – středisko pro výzkum reagujících zákonitostí

Profesor z oddělení vodní chemie na univerzitě v Pittsburgu prohlašuje, že člověk, který se sprchuje a koupe ve vodě z vodovodního řádu, je až 100 x více vystaven působení vypařujících se chemikálií než při běžném pití vody. Protože chlór je přidáván do vody, aby hubil patogenické mikroorganismy, spojuje se při této příležitosti vysoce aktivní chlór s nasycenými kyselinami a fragmenty uhlíku, aby vytvořily různé toxické komponenty, které zahrnují asi 30% chlórování všech produktů. V průběhu poloviny sedmdesátých let monitorovací mechanismy začaly identifikovat široce rozšířenou toxickou kontaminaci národních vodovodů s pitnou vodou. Epidemiologické studie začaly předkládat rovnítko mezi přítomností toxických chemikálií ve vodě a zvyšující se úmrtností na rakovinová rizika. Když byly tyto studie dokončeny, různé dodatečné výzkumy posílily jistotu o spojení mezi konzumací toxinů ve vodě a stoupající rakovinová onemocnění. A co více – toto základní poznání bylo ještě rozšířeno dosažením dalších objevů ve vědeckém výzkumu.

SCIENCE NEWS, svazek 30 – Janet Raloff

Národní akademie věd odhaduje, že 200 až 1 000 lidí umírá ve Spojených státech každý rok na rakovinu způsobenou požíváním kontaminované vody. Většina těchto nečistot ohrožujících zdraví pochází mnohem pravděpodobněji z inhalace vodních par než ze vzduchu. Sprchováním se navíc dostává do organismu více kontaminantů vzhledem k tomu, že sprcha víceméně rozprašuje tyto látky do širokého okruhu ve srovnání s vodou pouze proudící do vany.

CORONARIES (CHOLESTEROL)CHLORINE – Dr. J. M. Price, M. D.

Příčinou aterosklerózy, infarktu, myokardu a mozkových příhod není nic jiného než všudypřítomný chlór v pitné vodě.

CHEMISTRY AND CONTROL OF MODERN CHLORINATION – Dr. A. T. Palin, PhDr. (O.B.E.)

V obrovské většině případů, kdy je požadována nezávadná voda – ať již pro veřejnou spotřebu nebo plavecká zařízení – proces dezinfekce zahrnuje použití chlóru v jedné nebo druhé podobě.

Voda může podkopat vaše zdraví – Dr. N. W. Walker, D.S.

Chlórový plyn byl opovrženíhodně používán za první světové války. Když válka skončila, bylo použití chlóru změněno na použití k otrávení bakterií v naší pitné vodě. Veškeré vodní zdroje v celé zemi byly chlórovány. Kombinace chlóru a živočišných tuků vyústila do aterosklerózy, infarktů a smrti.

SAGINAW HOSPITAL – Dr. J. M. Price, MD.

Chlór je největší mrzačící element a zabiják moderní doby. Zatímco zabraňoval epidemiím jedné nemoci, způsobil vznik jiné. Před dvěma desetiletími po zahájení chlórování naší pitné vody v roce 1904 začala současná epidemie srdečních onemocnění, rakovina a senility.

Rada USA pro kvalitu životního prostředí

Riziko rakoviny mezi lidmi, kteří pijí chlórovanou vodu, je o 93% vyšší než u těch, jejichž voda neobsahuje chlór.

Zdravá voda pro delší život – Dr. Martin Fox

Pití vody z vodovodu, která je chlórovaná, je velkým hazardem – ne-li smrtelným nebezpečím.

Laboratoř pro výzkum městského životního prostředí – Francis T. Mayo, ředitel

Známe karcinogeny – jsou nacházeny v pitné vodě jako přímý důsledek chlórování. Jedná se o dlouhodobou zdravotnickou praxi při dezinfikování pitné vody.

CHEMYSTS LABORATORY – Dr. Riddle, PhDr.

Chlór je používán téměř univerzálně pro ošetření veřejné pitné vody pro svůj toxický efekt na škodlivé bakterie a jiné nemoci způsobující organismy, kteří ve vodě vznikají. Neustále však narůstají vědecké důkazy o tom, že chlór v pitné vodě může skutečně způsobovat vznik větší dlouhodobá rizika než jsou ta, která má svým užitím eliminovat. Tyto vlivy chlóru mohou vzniknout buď požitím stravy – tedy i pitím, nebo absorbcí skrze pokožku. Vědecké studie řadí chlór spolu s chlórováním produktů do jedné řady s rakovinou žlučníku, jater, žaludku, právě tak jako se srdečními onemocněními, aterosklerózou, chudokrevností, vysokým krevním tlakem a alergickými reakcemi. Je také důkaz o tom, že chlór může zničit proteiny v našem těle a způsobit nežádoucí změny na kůži a vlasech. Přítomnost chlóru ve vodě může také přispět k formování chloraminu ve vodě, což může způsobit problémy kolem chuti a vůně vody. Vzhledem k tomu, že chlór je požadován na základě všeobecných zdravotních předpisů, aby byl přítomen ve všech veřejných zdrojích pitné vody, je na každém jedinci tento prvek ze své domácnosti odstranit. Nejlepší vhodná metoda k odstranění chlóru, která se nabízí individuálnímu konzumentu, se nachází v použití několika stupňové filtrace.

Už jste zkusily naší bezplatnou analýzu Vaší pitné vody?  Zjistěte, jak na tom jste. Napište mi. Pavel Hobza